Elever fra Høyskolen Kristiania studerer salgsprosessen hos Codan i Åsane

I dag hadde Codan i Åsane besøk fra tre elever som tar Bachelor i markedsføring og merkevareledelse ved Høyskolen Kristiania. De tre lydhøre studentene hadde fått i oppgave fra skolen om å redegjøre for salgsprosessen i en bedrift som selger B2B.

Etter at studentene hadde fått hver sin kaffekopp for å holde seg våken, så kunne vi begynne å fortelle om hvordan vi arbeider hos Codan i Åsane. Elevene som besøkte oss var tydelig godt forberedt og hadde mange gode spørsmål underveis. Det førte til at en skoletime ble til to skoletimer, uten friminutt, før vi takket for besøket.

Christopher, Marte og Mathias var veldig interessert i å lære mer om å være forsikringsrådgiver.

Christopher, Marte og Mathias var veldig interessert i å lære mer om å være forsikringsrådgiver.

Oppgaven som skulle skrives var om salgsprosessen i vår bedrift, og gjerne med innspill om hvordan vi kan gjøre den enda bedre. Det ble derfor satt av mye tid til å gå gjennom hvordan vi gjør det i dag. Salgsprosessen er en del av den gamle og gode salgstrakten vi benytter på kontoret den dag i dag. Vi synes derfor det var fornuftig at vi begynte å fortelle om hvordan vi LOKALISERER potensielle kunder. Her ble det kjapp innføring i NACE-koder og risiko vi liker og ikke liker, samt bruken av dataverktøy.

Så snakket vi om hvordan vi KONTAKTER kundene. Her hadde også elevene gode innspill med potensielt å bruke sosiale medier og moderne teknologi. Vi lyttet lydhør og ser ikke bort fra å lansere en lokalutviklet nyskapning eller to de nærmeste månedene vi kan bruke i KONTAKTFASEN mot nye kunder.

Her er Salgstrakten skissert på en måte mange har sett i lærebøker i årenes løp.  

Her er Salgstrakten skissert på en måte mange har sett i lærebøker i årenes løp.  

Etter kontakten med kunden er etablert så er vi over i selve SALGSPROSESSEN. Her snakket vi om viktigheten av å være kunnskapsrik som forsikringsrådgiver. Litt på siden av oppgaven fikk studentene en kjapp innsikt i hvordan forsikring er en karriere-vei, og at det kan ta flere år å bli en god forsikringsrådgiver.

Når man så begynner å BEARBEIDE kunden må man avdekke og skape behov. Da er det viktig å kjenne kunden og til bransjen kunden driver i. Man må gi kundene mye god informasjon om hvilke valgmuligheter som finnes. Dette er vanskelig uten erfaring. Kunnskap og erfaring er også viktig når man skal AVSLUTTE. Man skal lage et forsikringsforslag med riktig pris. Og sist men ikke minst; man skal argumentere om hvorfor ditt forslag ser slik ut og hvorfor prisen må være det den er.

Til slutt i SALGSPROSESSEN (ORDRE) fortalte vi om våre rutiner ved både flytting og nysalg.

Møtet ble så avsluttet med informasjon om hvordan kundene hos Codan i Åsane vil oppleve oppfølging. Hos oss beholder man rådgiveren som gjorde innsalget som sin personlige rådgiver, og denne rådgiveren følger opp alt kunden trenger av informasjon og hjelp ved endringer av polisene underveis i kundeforholdet.

Vi tror på nære kunderelasjoner fremfor et sentralbord.

Man fikk også høre at vi ringer alle kundene våre i forkant av hovedforfall for å forvisse om at vi er enige om neste års avtale med tanke på behov, dekninger og pris. 

Etter besøket fikk vi koselige tilbakemeldinger fra alle som var på besøk. Her er en av de hyggelige tilbakemeldingene:

mathias.png